Spodbude v lesarstvu

Podjetje SPLOŠNO IN MODELNO MIZARSTVO ROČKA MITJA POLJŠAK S.P. je na javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije: Prodaja multifunkcijske didaktične mize

GLAVNI CILJ/NAMEN OPERACIJE: Investicijo predstavlja nakup strojne opreme za izdelavo novih izdelkov. Strategija je torej osredotočena v razvoj končnih produktov z visoko dodano vrednostjo in pomembnim poudarkom na trženju in prodaji predvsem na evropska tržišča. Zasledovali bomo trende ekološke ozaveščenosti evropske politike in že prepoznane tovrstne zahteve končnih uporabnikov, najsi bo z uporabo recikliranih materialov, izdelavo proizvodov, ki zmanjšujejo porabo energije ter posledično znižujejo proizvodne stroške.

Evropska unija sklad za regionalni razvoj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si